Om Dansk Fartøjsforsikring A/S og Dansk Fiskefartøjsforening f.m.b.a

Fiskerne i Danmark har traditionelt været forsikret i gensidige forsikringsforeninger. Det vil sige, at foreningerne er drevet og ejet af fiskerne selv. Dansk Fartøjsforsikring var det største af de gensidige selskaber, og forsikrede fiskefartøjer over hele landet.

Dansk Fartøjsforsikring kan spore sin historie tilbage til den 15. marts 1889, og selskabets navn var dengang "Forsikringen af danske Sejlfartøjer til Fiskeribrug"

I 1927 ændrer selskabet navn til "Forsikringen af Danske Fiskefartøjer, G/F".   

I 2000 fusionerer "Forsikringen af Danske Fiskefartøjer, G/F" og "Union, Esbjerg Gensidige Skibsforsikringsselskab, G/S" og det fortsættende selskab hedder efterfølgende "Dansk Fiskefartøjsforsikring, G/F" 

For at fremtidssikre selskabet vælger "Dansk Fiskefartøjsforsikring, G/F" i slutningen af 2009 at ændre foreningen til Dansk Fiskefartøjsforening F.M.B.A. der samtidig blev 100% ejer af det nystiftede Dansk Fartøjsforsikring A/S, som nu er det fortsættende søforsikringsselskab der på sigt skal udvide sin forretning indenfor dette område.

Det er Dansk Fartøjsforsikrings mål, at betjene sine medlemmer på bedst mulig vis. Dette gøres ved at have medarbejdere og samarbejdspartnere over hele Danmark som kan tilkaldes, hvis det bliver nødvendigt. Alle medarbejderne har en maritim eller forsikringsmæssig baggrund. 

I 2012 påbegyndte Dansk Fartøjsforsikring A/S at tegne forsikring til lystfartøjer.    

I 2013 blev forretningsgrundlaget atter udvidet til også at omfatte tegning af forsikring til andre typer af erhvervsfartøjer. Der blev endvidere indgået samarbejdsaftaler med andre forsikringsselskaber om at kunne formidle arbejdsskade-, ulykkes-, sundheds- og gruppelivsforsikringer til medlemmerne således, at alle forsikringer som der måtte være behov for i relation til fiskerierhvervet nu kan tegnes i Dansk Fartøjsforsikring A/S på fordelagtige vilkår. 

I 2015 er sidste skud på stammen i luften. Selskabet tilbyder nu privatforsikring såsom indbo- og husforsikring, fritidshusforsikring og autoforsikring i samarbejde med et landsdækkende forsikringsselskab.  

Medlemmerne i Dansk Fartøjsforsikring A/S kan således i dag blive serviceret på alle både erhvervsmæssige såvel som private forsikringsbrancher. 

I 2017 besluttede bestyrelserne i Dansk Fartøjsforsikring og Danske Fiskeres Forsikring at fusionere selskaberne sammen for derved at skabe Danmarks største og mest kapitalstærke fiskerejede forsikringsselskab. Fusionen forventes at falde på plads i løbet af 2018, og selskabets føres efterføgende videre under navnet Fiskernes Forsikring, Gensidigt Selskab.

Dansk Fiskefartøjsforening f.m.b.a.

Foreningens formål er at støtte Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab, og eje garantiandele, aktier eller tegne ansvarlig indskudskapital direkte eller indirekte i et søforskringsselskab.   

Medlemmer af foreningen er enhver med A status som erhvervsfisker der har tegnet forsikring for et eller flere fiskefartøjer, eller har tegnet arbejdsskadeforsikring eller ulykkesforsikring i Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (CVR nr. 5512 4612) eller Dansk Fartøjsforsikring A/S (CVR nr. 3247 1935) kan ansøge om medlemsskab af foreningen. Bestyrelsen afgør under rekurs til generalforsamlingen, hvorvidt en ansøgning kan imødekommes. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke.

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Fiskefartøjsforening fmba - Bilag A