Ved skade skal du rette henvendelse til dit lokale servicekontor:

Mandag - fredag kl. 0900-1500:

  • Nordjylland
+45 96 31 85 85
  • Sydjylland og Fyn
+45 20 22 97 33
  • Sjælland
+45 21 78 31 45
  • Bornholm
+45 21 78 31 45

Du kan også sende en mail til dfff@dfff.dk

Oplys følgende:

  1. Navn, adresse, postnummer og by
  2. E-mailadresse og telefonnummer således vi kan komme i kontakt med hinanden
  3. Oplys dit policenummer
  4. Beskriv hændelsesforløbet. Hvad er der sket og hvor er det sket
  5. Beskriv hvad der er sket af skade på fartøjet

Anvend formularen "skadesrapport" som findes under fanen "Ved skade". 

Ved akut havaritilfælde kan du ligeledes ringe på telefon 96 31 85 85 (vagttelefon).

Når vi har behandlet din anmeldelse bliver du kontaktet af en af vores surveyors som sammen med dig vil aftale det videre forløb.

I tilfælde af skader er det de fuldstændige forsikringsbetingelser der er gældende.

Du skal være opmærksom på følgende:

- ved tyveri, hærværk og brand skal du ligeledes anmelde dette til Politiet.