• God dækning til trolling- og fritidsfiskere

    Fartøjer som anvendes til fritidsfiskeri eksempelvis med ruser og garn eller trollingfiskeri - har typisk et særligt forsikringsbehov for dækning af redskaber, garnhaler og trollingudstyr m.m. I Dansk Fartøjsforsikring tilbyder vi at medforsikre dette udstyr.

    Forsikringsdækningen for trollingbåde og fritidsfiskefartøjer er derudover den samme som for lystfartøjer dvs. der tegnes ansvars- og kaskoforsikring inkl. retshjælpsdækning samt ulykkesforsikring. Bådtrailer er endvidere også medforsikret.

    En klar fordel ved at tegne forsikring hos Dansk Fartøjsforsikring er bl.a., at vi kan tilbyde en fast takseret police uden fradrag ved skade. Det betyder, at du ikke mødes med aldersfradrag / procentvis nedkrivning på eksempelvis din påhængsmotor, når skade indtræffer.

    Ved tegning af forsikringen aftaler vi faste summer på skrog, motor, eletronisk udstyr samt andet udstyr. Dette anføres i policen- og du ved således altid hvad den maskimale erstatning er, og hvad der kan repareres for. Det eneste fradrag du vil opleve er den valgte selvrisiko på policen.          

    Forsikringsdækningen er for trollingbåde udvidet til at omfatte sejlads hele året, og dækker sejlads og landtransport i Norden, og kan i tidsbegrænset omfang - max. 4 uger - udvides til at omfatte Europa. Endvidere kan der tilbydes erstatningsbåd og i visse tilfælde dækning for hotelophold og forplejning.