Hvis man er ansat som fisker eller skibsassistent, styrmand eller anden beskæftigelse ombord på fartøjet, skal man være omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som ens arbejdsgiver etablerer og betaler.

Derudover kan alle selvstændige fiskere, ægtefæller og ejere af erhvervsfartøjer - tegne en frivillig arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskade er ulykker som sker i forbindelse med arbejdet.

Erstatninger der kan udbetales fra en arbejdsskadeforsikring er eks.:

  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tab af erhvervsevne
  • Overgangsbeløb ved dødsfald
  • Erstatning for tab af forsørger
  • Godtgørelse til efterladte
  • Refusion af fremtidige og afholdte udgifter  

Man kan også rammes af sygdom som følge af dit arbejde. Denne del dækkes af Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring også kaldet AES.

Erstatningssummer m.m. fremgår at Lov om Arbejdsskadesikring.

Præmien beregnes ud fra alle ansattes samlede antal havdage og fartøjets bruttotonnage.