Få et uforpligtende tilbud på Lystbåd eller Fritidsfiskefartøj

Tilbuddet er at betragte som en indikation. For at tegne forsikringen hos Dansk Fartøjsforsikring A/S kræver det, at der udfyldes en begæring, som efterfølgende skal godkendes på vores hovedkontor. Endvidere kan vi kræve en besigtigelse, hvor en af vores medarbejdere gennemgår fartøjet sammen med fartøjets ejer således der opnås enighed om forsikringssummer og forsikringsbetingelser.

NB! Værdi af fiskeredskaber, garnhaler eller trollingudstyr som ønskes medforsikret kan anføres under yderligere oplysninger...   

 
Navn: * Adresse: *
Post nr.: * By: *
Tlf.nr: * e-mail: *
Fabrikat og model *
Byggeår *
Er fartøjet forsynet med elektronisk tyverisikring (GPS Tracking) *
Fartøjets navn *
Fartøjets art: *
Drevtype: *
Motorårgang *
Motor, antal HK *
Topfart i knob: *
Skrogtype: * 
Anfør antal års erfaring med sejlads * 
Alder * 
Nautisk kompetence * 
Anvendes båden til kapsejlads * 
Anvendes fartøjet som husbåd * 
Medlemskab af Dansk Amatørfiskerforening * 
Medlemskab af Ældresagen * 
Indtast dit medlemsnummer * 
Ønskes sejladstid og/eller henliggen i havn i vinterhalvåret. * 
Tidligere skader * 
Beskriv skadeårsagen og hvornår den skete: * 
Policen ønskes tegnet som: * Dagsværdi
 
  Takseret police  
Anført forsikringssum:
(Bemærk op til 500.000) *
Yderligere oplysninger som
skønnes at kunne have
betydning for forsikringen: *
  
Er du forsikringsagent/assurandør – angiv navn, selskab og e-mail adresse.
  

Send materiale