Få et uforpligtigende tilbud på Erhvervsfartøj

Tilbuddet er at betragte som en indikation. For at tegne forsikringen hos Dansk Fartøjsforsikring A/S kræver det, at der udfyldes en begæring, som efterfølgende skal godkendes på vores hovedkontor. Endvidere kræver vi eventuelt en besigtigelse hertil, hvor en af vores medarbejdere gennemgår fartøjet sammen med fartøjets ejer således der opnås enighed om forsikringssummer og forsikringsbetingelser.

 
Navn: * Adresse: *
Post nr.: * By: *
Tlf.nr: * e-mail: *
Fartøjets art: *
Skrogtype: *
Alder på fartøj: * Sejladsområde: *
Kendingsbogstaver: * Navn på fartøjet: *
Anført forsikringssum: * Yderligere oplysninger som
skønnes at kunne have
betydning for forsikringen: *
Anfør antal års erfaring med sejllads: *
Nautisk kompetence: *
Er du forsikringsagent/assurandør – angiv navn og selskab.
  
Skader indenfor de seneste 5 år *
Ønskes tilbud på personansvarsforsikring *
Anfør fartøjets bruttotonnage *
Ønskes tilbud på passageransvarsforsikring *
Anfør antal passagerer fartøjet har tilladelse til at sejle med *
  

Send materiale