Få et uforpligtigende tilbud på Fiskefartøj

Tilbuddet er at betragte som en indikation. For at tegne forsikringen hos Dansk Fartøjsforsikring A/S kræver det, at der udfyldes en begæring, som efterfølgende skal godkendes på vores hovedkontor. Endvidere kræver vi en besigtigelse, hvor en af vores medarbejdere gennemgår fartøjet sammen med fartøjets ejer således der opnås enighed om forsikringssummer og forsikringsbetingelser.

 
Navn: * Adresse: *
Post nr.: * By: *
Tlf.nr: * e-mail: *
Fartøjets art: * Kutternummer: *
Skrogtype: * Yderligere oplysninger som
skønnes at kunne have
betydning for forsikringen: *
Anført forsikringssum: *
Er du forsikringsagent/assurandør – angiv navn og selskab.
  
Ønskes tilbud på personansvarsforsikring *
Anfør fartøjets bruttoregistertonnage *
Ønskes tilbud på passageransvarsforsikring (kun aktuelt, hvis fartøjet medtager betalende passagerer) *
Anfør antal passagerer fartøjet har tilladelse til at sejle med *
Ønskes tilbud på arbejdsskadeforsikring *
Anfør besætningens samlede antal havdage pr. år *
Anfør bruttotonnage *
Ønskes tilbud på sundhedsforsikring *
Antal personer *
Ønskes tilbud på produktansvarsforsikring *
Anfør kaskointeressesum Anfør forsikringssum for fangst
Anfør forsikringssum for redskaber Anfør forsikringssum tidstab pr. dag
Tidstab / Karens
Selvrisiko, maskinskade Selvrisiko, anden skade
Ønskes dækning for panthaverinteresse
Ønskes dækning for besætningens
Ønskes dækning for krigskasko
  

Send materiale