DANSK
FARTØJSFORSIKRING A/S
Vi ønsker at være kendt for:
- den personlige betjening
- den effektive skadesbehandling
- den hurtige erstatningsudbetaling
Velkommen

Dansk Fartøjsforsikring og Danske Fiskeres Forsikring fusionerer i løbet af andet halvår 2018, og bliver således det største fiskerejede forsikringsselskab i Danmark. 

Hver for sig har vi kompetencer indenfor fartøjsforsikring og arbejdsskadeforsikring:

SAMMEN HAR VI DET HELE - SAMMEN ER VI STÆRKERE ! 

Ud over forsikringsdækninger til fiske- og erhvervsfartøjer tilbyder selskaberne endvidere også forsikringsdækninger til lystfartøjer såsom sejlbåde, motorbåde, husbåde, trollingbåde samt fritidsfiskefartøjer.