DANSK
FARTØJSFORSIKRING A/S
Vi ønsker at være kendt for:
- den personlige betjening
- den effektive skadesbehandling
- den hurtige erstatningsudbetaling
Velkommen

Dansk Fartøjsforsikring A/S er et forsikringsselskab for fiske- og erhvervsfartøjer. Vi tegner endvidere også forsikringsdækninger til lystfartøjer såsom sejlbåde, motorbåde, husbåde, trollingbåde samt fritidsfiskefartøjer.

Vi har mere end 125 års erfaring i branchen - og du kan læse mere om vores forsikringsprodukter her på siden. 

Finanstilsynets redegørelser og afgørelser kan læses her.